POLITYKA PRYWATOŚCI strony energobrand.pl

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: energobrand.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.
§1. Informacje podstawowe.
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Solidbrand sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Idzikowskiego 44K, nr KRS: 0000877663, NIP: 9562365800, REGON: 387919364
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
a) poczty e-mail: info@solidbrand.pl
b) Formularza kontaktowego na stronie
§2. Zasady przetwarzania danych.
1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
2) rzetelnie i uczciwie(rzetelność);
3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
4) w konkretnych celach i nie„na zapas”(minimalizacja);
5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
6) z dbałością o prawidłowość danych(prawidłowość);
7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.
1. Twoje dane będziemy przetwarzać:
1) w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.
2) w celach informacyjnych i marketingowych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie twoich danych osobowych w tym celu.
3) w celach związanych z prowadzeniem przez nas profilu firmowego w mediach społecznościowych na zasadach określonych przez właścicieli danego medium (portalu) i informowania w nim o naszych produktach, promocjach i innych wiadomościach dotyczących naszej działalności, co uważamy za nasz prawnie uzasadniony interes,
4) W celach związanych z realizacją złożonego przez Ciebie zamówienia; w szczególności w związku przygotowaniem i wystawieniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. W tym celu możemy również przekazać twoje dane osobowe innym podmiotom, które współpracują z nami w tym obszarze, w celach niezbędnych do wystawienie przez nie świadectw charakterystyki energetycznych lub innych usług zamówionych przez Ciebie przez nasz portal.
2. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:
1) jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.
2) jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail oraz imienia. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie.
3) pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP, nie zapisujemy plików cookies. To Ty decydujesz w jakim zakresie będziemy mogli wykorzystać pliki cookies z Twoimi danymi. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zmienić swoje preferencje. Możesz to zrobić w swojej przeglądarce internetowej lub też po usunięciu zapisanych plików cookies pochodzących z naszej Strony.
4) jeśli polubisz lub w inny sposób dołączysz do naszego profilu w mediach społecznościowych będziemy przetwarzać Twoje dane, które podałeś w danym medium i do których będziemy mieli dostęp. W celu zakończenia przetwarzania możesz zakończyć subskrypcję naszego profilu.
5) jeśli za pośrednictwem naszej strony złożysz zamówienie na dostarczenie Ci produktów i produktów cyfrowych (takich jak świadectwa charakterystyki energetycznej) będziemy przetwarzać Twoje dane w celach niezbędnych do ich wystawienia. W takim przypadku przekażemy Twoje dane do podmiotów, które są upoważnione do wystawiania świadectw charakterystyki budynków lub, które wykonują inne usługi, które możesz zamówić na naszym portalu.
6) API zewnętrznych partnerów: Nasza strona może korzystać z API (interfejsów programistycznych aplikacji) dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu zintegrowania różnych funkcjonalności, takich jak płatności online, mapy, usługi analityczne, reklamowe czy media społecznościowe. Korzystanie z tych API może prowadzić do tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istniejących ciasteczek w celu przetwarzania danych użytkowników. Zewnętrzni partnerzy mogą przechowywać i przetwarzać te dane zgodnie z własnymi politykami prywatności.
7) Jeśli klikniesz w ikonę serwisów społecznościowych umieszczoną na naszej stronie, zostaniesz przekierowany na nasze profile na tych portalach. W takim przypadku portale te będą również Administratorem Twoich danych osobowych. Poszczególni operatorzy portali społecznościowych mogą wykorzystywać Twoje dane na profilu lub dane o zachowaniu w sieci do analizy Twoich preferencji, kontaktów osobistych, zainteresowań itd. Nie mamy wpływu na przetwarzanie lub przekazywanie Twoich danych przez operatorów portali społecznościowych. Informacje o tym, jak poszczególni operatorzy przetwarzają Twoje dane osobowe, znajdziesz w ich politykach prywatności:
1) Twitter:https://twitter.com/en/privacy
2) LinkedIn:https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
3) Facebook:https://www.facebook.com/about/privacy/
§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.
Odbiorcą Twoich danych osobowych są:
1) jeśli złożyłeś zamówienie, przekażemy twoje dane podmiotom współpracującym, które odpowiadają za przygotowanie i wystawienie zamówionych przez Ciebie produktów i usług. 2) jeśli użyłeś opcji zapłać online, za pośrednictwem operatora płatności - twoje dane osobowe, a w szczególności adres email mogą zostać przekazane do Operatora płatności - Cashbill S.A. ul. Sobieskiego 2, 40-082, Katowice, nr telefonu infolinii Cashbill S.A.: 32 438 45 00, adres strony internetowej: https://cashbill.pl.
3) Twoje dane będziemy przechowywać w naszej bazie danych, w celach niezbędnych z realizacją zamówienia lub dłużej, jeśli wyrazisz na to zgodę.
4) Jeśli za pośrednictwem naszej klikniesz w ikonę serwisów społecznościowych umieszczoną na naszej stronie lub odwiedzisz nasze profile w mediach społecznościowych, odbiorcą i administratorem danych osobowych będą portale społecznościowe wyszczególnione w §3 punkt 2, podpunkt 7.
2. Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.
§5. Termin przechowywania danych.
Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora. §6. Prawa użytkowników.
1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
1) dostępu do treści swoich danych oraz
2) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
3) prawo do przenoszenia danych,
4) prawo wniesienia sprzeciwu,
5)prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
www.uodo.gov.p