Program PartnerskiZALOGUJ SIĘ!


Login:

Hasło:       Nowy UczestnikRegulamin Programu Partnerskiego

 1. Program przeznaczony jest dla Firm Partnerskich (biur nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych itd.) oraz ich Pracowników, którzy polecają usługi wykonania Świadectwa Energetycznego poprzez stronę energobrand.pl, zwanymi dalej Uczestnikami Programu

 2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz podanie wszystkich wymaganych danych w procesie rejestracji

 3. Zastrzegamy sobie prawo selekcji branży firm, które mogą brać udział w Programie i odmowy do udziału bez podania przyczyn

 4. Warunkiem bezpośredniego uczestnictwa w programie Pracownika firmy jest uzyskanie zgody ze strony zwierzchnika lub właściela firmy

 5. Pracownik firmy biorący udział w programie oświadcza, że uzyskał zgodę od zwierzchnika lub właściela firmy, w której jest zatrudniony i w imieniu której promuje wśród swoich klientów produkty ze strony energobrand.pl

 6. W przypadku bezpośredniego udziału Pracownika Firmy Partnerskiej w programie - może on występować jako osoba fizyczna - nie musi mieć założonej działalności gospodarczej

 7. W każdej firmie może być dowolna ilość Pacowników biorących udział w programie - każdy otrzyma własny login i będzie premiowany indywidualnie na podstawie swoich rezultatów

 8. Warunkiem wypłaty prowizji za wykonanie Świadectwa Energetycznego jest rejestracja danych klienta pod adresem internetowym https://energobrand.pl/program.php z datą wcześniejszą od daty wykonania Świadectwa - czyli najlepiej rejestrować klienta od razu po przekazaniu materiałów reklamowych

 9. Dane klienta można rejestrować w dowolnej formie - chodzi tylko o to, aby został on jednoznacznie zidentyfikowany w systemie. Mogą być to tylko inicjały klienta - ale za to podane pełne dane nieruchomości - lub odwrotnie. Pozostawiamy tutaj dowolność.

 10. Aby wszystko odbywało w zgodzie z prawem - wypłata prowizji następuje po wystawieniu faktury lub rachunku za usługi reklamowe przez Uczestnika. Fakturę lub rachunek może wystawić również Pracownik nieposiadający działalności gospodarczej - jest to również zgodne z prawem.

 11. Aby ułatwić proces wystawiania faktur i rachunków oferujemy możliwość generowania automatycznej propozycji wzorca faktury wystawianej przez Uczestnika

 12. Warunkiem wypłaty prowizji jest akceptacja i odesłanie poprzez email faktury lub rachunku za usługi reklamowe, które system generuje automatycznie (w imieniu Uczestnika) i wysyła na podany przez Uczestnika adres email po wykonaniu i opłaceniu Świadectwa dla klienta zarejestrowanego w bazie lub przesłanie własnej faktury

 13. Propozycja wzorca faktury lub rachunku za usługi reklamowe - w zależności od wcześniejszego wyboru wystawiana jest automatycznie w imieniu Pracownika lub Firmy.
  Istnieje oczywiście możliwość wystawiania własnych faktur - bez korzystania z naszych wzorców

 14. Wysokość prowizji jest ustalana indywidualnie

 15. Za jednego klienta przysługuje tylko jedna wypłata prowizji niezależnie od ilości Świadectw Energetycznych zamówionych przez klienta

 16. Częstotliwość wypłat i ich forma jest ustalana indywidualnie. Na początku współpracy jest wykonywana na bieżąco - po każdej realizacji Świadectwa Energetycznego. W miarę zwiększenia ilości Świadectw Energetycznych możliwa jest konsolidacja wypłat (za obustronną akceptacją)

 17. Dbamy o dobre imię i wszelkie reklamacje staramy się rozwiązywać na korzyść Uczestnika Programu

 18. Wszelkie ustalenia ogólne niezawarte w niniejszym regulaminie, określa regulamin korzystania ze strony energobrand.pl dostępny w sekcji "Dane kontaktowe", który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu